Δωρεές

Το 25% από το κέρδος από την πώληση κάθε βραχιολιού  προσφέρεται για τη χρηματοδότηση ενός φιλανθρωπικού σκοπού τοπικού χαρακτήρα.

Κάθε χρόνο, την περίοδο των Χριστουγέννων υλοποιείται μια δράση βοήθειας για έναν καλό σκοπό προς όφελος μιας επιλεγμένης κοινωνικής ομάδας.

Ενημερωθείτε εδώ για τον προορισμό των χρημάτων:

Πρόσφατες δωρεές

January 23, 2019

February 28, 2018

February 13, 2018

February 13, 2018

December 29, 2016

December 28, 2016

December 29, 2015

December 18, 2015

Please reload

Donations

25% of our profit from the sale of each bracelet  goes towards funding a charitable cause of local character.

Every year, during the Christmas holidays, we implement an action that helps the good cause of a selected social group.

Learn more here about the proceeds’ destination:

Recent Donations

January 23, 2019

January 23, 2019

February 28, 2018

February 13, 2018

February 13, 2018

December 29, 2016

December 28, 2016

December 30, 2015

December 19, 2015

Please reload

23/1/2019

Also in 2018, "Bracelet for a Good Cause" stood by our fellow human beings in need on Syros...

23/1/2019

Το 2018, το «Bracelet for a Good Cause» βρέθηκε κοντά στις ανάγκες συνανθρώπων μας για το νη...

23/1/2019

Also in 2018, "Bracelet for a Good Cause" stood by our fellow human beings in need on Mykono...

23/1/2019

Το 2018, το «Bracelet for a Good Cause» βρέθηκε κοντά στις ανάγκες συνανθρώπων μας στο νησί...

Please reload

© 2017 by Bracelet for a Good Cause

  • Bracelet for a Good Cause onFacebook
  • Bracelet for a Good Cause on Pintere
  • Bracelet for a Good Cause oInstagram