2017 Σύρος / Syros


Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το “Bracelet for a Good Cause” πραγματοποίησε την δωρεά φέτος στον «Σύλλογο Πολυτέκνων Σύρου» όπου ο πρόεδρος κ. Αρμακόλας, έκανε την κατανομή στα μέλη του συλλόγου. Κάθε χρόνο το «Bracelet for a Good Cause» μεγαλώνει και έτσι δίνεται η δυνατότητα να βοηθήσει όλο και περισσότερες ομάδες ανθρώπων που έχουν ανάγκη.

Ευχαριστούμε θερμά όσους αγόρασαν το bracelet και στήριξαν τη προσπάθεια μας.

Κοινή Γνώμη

For the third consecutive year, "Bracelet for a Good Cause" presented this year a donation to Mr. Armakola, the chairman of the "Association of Families with many children on Syros” who passed it on to needy families. Each year, “Bracelet for a Good Cause” grows, and is therefore able to help more and more groups of people in need.

We thank all those who bought the bracelet and supported our effort.


Koini Gnomi


32 views

Recent Posts

See All